Oppa Cần Thơ

124/9 Ba Tháng Hai, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

(tên đường mới là Mạc Thiên Tích, ngang Đại học Cần Thơ)

Điện thoại: 0888-111-222 hoặc (0292)-383-3333