Điều khoản chương trình Đăng ký thành viên - Mang Samsung A7 về nhà

Điều khoản chương trình Đăng ký thành viên - Mang Samsung A7 về nhà
1. Đối Tượng Áp Dụng Quý Khách thoả cả 02 điều kiện tham gia chương trình. 2. Điều kiện tham gia quay số trúng thưởng Điều kiện thứ 1: Đã hoàn thành mẫu đăng ký thành viên với thông tin đúng. https://oppa.com.vn/blogs/thanhvien/dangky Điều kiện thứ 2: Share bài viết chương...